t: 33 828 34 00
e: info@czasza.pl
RODO
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu obiektów
Klauzula informacyjna dla Klientów Inspektor Ochrony Danych Klauzula informacyjna
dotycząca monitoringu
obiektów

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu obiektów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, że w obiektach CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.
Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku oraz ochrony osób i mienia w następujących lokalizacjach CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej:

-   ul. Karłowicza 9 Bielsko-Biała,

-   ul. Broniewskiego 17 Bielsko-Biała.

 

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez CZASZA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
w Bielsku-Białej.

Udostępnienie danych możliwe jest jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.

Nie planuje się przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.

Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pan(i) zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania Pana(i) danych osobowych przez CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej, a także oświadcza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.

Posiada Pan (i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe w opisanym powyżej zakresie jest CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karłowicza 9 (tel. 33 8283400 , fax. 33 8283444, e-mail: info@czasza.pl.pl).

 

W CZASZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych osobowych korzystając z adresu r.klaskala@czasza.pl lub telefonicznie 518762277.

Certyfikaty i nagrody:
Copyright © 2012  CZASZA SYSTEM
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ